top of page
משרת בבית

זוג עשיר חוזר לביתו.

הבעל נשאר  בחוץ לדבר עם השומר בכניסה  

והאישה נכנסת פנימה,

הבעל לאחר מספר דקות נכנס הביתה

ושומע את אישתו אומרת למשרת,

תוריד את החזייה שלי, תוריד את התחתונים שלי,

הבעל נכנס ללחץ וממשיך לשמוע,

תוריד את הקליפסים בשיער שלי,תוריד את הכול

לפני שבעלי נכנס

וזה פעם אחרונה שאתה לובש אותם !

111.jpg
תמונהה.jpg
כלליות.jpg
bottom of page