top of page

מנהל קיבל לעבודה מזכירה חדשה.

שאלה אשתו(בקנאה) :"איך נראית המזכירה החדשה?.

הבעל : "רגיל".

האישה : "מה צבע העיניים שלה?"

הבעל : "לא שמתי לב".

האישה : "יש לה רגליים יפות ?"

הבעל : "לא יודע".

האישה : "איך היא מתלבשת ?"

הבעל : "מהר מאוד !"...

25.jpg
תמונהה.jpg
כלליות.jpg
bottom of page