top of page

מנהל קיבל לעבודה מזכירה חדשה.
שאלה אשתו(בקנאה) :"איך נראית המזכירה החדשה?.
הבעל : "רגיל".
האישה : "מה צבע העיניים שלה?"
הבעל : "לא שמתי לב".
האישה : "יש לה רגליים יפות ?"
הבעל : "לא יודע".
האישה : "איך היא מתלבשת ?"
הבעל : "מהר מאוד !"...

25.jpg
לעבור לבדיחה.jpg
כלליות.jpg
כרטיס ביקור 1.jpg
כרטיס חדש.jpg
bottom of page