top of page

סדרן ברכבת תפס אחד מבוגר עם כרטיס ילד. 

אותו מבוגר  לא הסכים לקנות כרטיס מבוגר,

 אז הסדרן התעצבן ןהחליט ,

לזרוק את המזוודה של אותו איש החוצה...

 אומר לו האיש "בגלל כרטיס ילד אתה זורק את אח שלי מהחלון...?"

1681571383223.jpg
תמונהה.jpg
כלליות.jpg
bottom of page