top of page

סדרן ברכבת תפס אחד מבוגר עם כרטיס ילד. 

אותו מבוגר  לא הסכים לקנות כרטיס מבוגר,

 אז הסדרן התעצבן ןהחליט ,

לזרוק את המזוודה של אותו איש החוצה...

 אומר לו האיש "בגלל כרטיס ילד אתה זורק את אח שלי מהחלון...?"

01.jpg
לעבור לבדיחה.jpg
כלליות.jpg
כרטיס ביקור 1.jpg
כרטיס חדש.jpg
bottom of page