top of page

מנהל קיבל לעבודה מזכירה חדשה.

שאלה אשתו(בקנאה):"איך נראית המזכירה החדשה?"

הבעל"רגיל"

האישה:"מה צבע העיניים שלה?"

הבעל:"לא שמתי לב"

האישה:"יש לה רגליים יפות"

הבעל:"לא יודע"

האישה:"איך היא מתלבשת?"

הבעל:"מהר מאוד!"...

37.jpg
תמונהה.jpg
כלליות.jpg
bottom of page