top of page

בחורה צעירה עלתה לאוטובוס

והגישה כרטיסיה ,

הנהג ניקב פעמיים ,

שאלה אותו מדוע פעמיים, 

אני אפילו לא בהריון ?

מי הבחור אחרייך ? שאל הנהג ,

אין לי קשר אליו , השיבה .

טוב פנה הנהג אל הבחור ואמר לו :

שלם לה 10 ש"ח ותיסע על החור שלה !

עליה לאוטובוס
47.jpg
תמונהה.jpg
כלליות.jpg
bottom of page