top of page

בלונדינית אחת נכנסת לחנות מוצרי חשמל,

ניגשת למוכר ושואלת:

"סליחה אדוני כמה תעלה לי

הטלויזיה הזאת? {כמובן מצביעה על הפריט}

עונה לה המוכר:

"סליחה גברת אבל אני לא מוכר לבלונדיניות"

לאחר יום חוזרת האישה לחנות כששיערה

צבוע לשחור ושואלת:

"כמה תעלה לי הטלויזיה הזאת?" 

עונה לה שוב  המוכר:

"גברת אמרתי לך שאני לא מוכר לבלונדיניות"

שואלת הבלונדה :

"אבל איך  עלית על זה שאני בלונדינית?!" 

עונה המוכר:

"רק בלונדיניות מצביעות על מיקרוגל

ומבקשות טלויזיה!!!"

חנות חשמל
68.jpg
תמונהה.jpg
כלליות.jpg
bottom of page