top of page
להישתחרר מהכלא

באמצע הלילה מתעוררת אישה
ורואה שבעלה לא ישן איתה במיטה
היא קמה ורצה למטה ורואה את בעלה במטבח מכסה את פניו בידיו ובוכה.
"מה קרה מוטי"היא שואלת.
"זוכרת שלפני 20 שנה אבא שלך
תפס אותנו במכונית שלי,כיוון לי רובה לפנים ואמר לי שאו שאני מתחתן איתך או שאני נכנס  לכלא ?"
"כן אבל מה נזכרת בזה עכשיו?"
שואלת האישה ההמומה.
עונה לה בעלה "היום הייתי צריך להישתחרר..."

51.jpg
תמונהה.jpg
כלליות.jpg
bottom of page