top of page

אישה שבעלה היה אוהב רק סקס אנלי,

היתגרשה והלכה לגור עם אמא.

בבוקר אימא שלה שואלת אותה

"למה היתגרשתם ?"

אומרת אותה אישה

"בעלי לשעבר היה אוהב

רק סקס אנלי,שהינו חברים

היה לי חור של שקל"

שואלת אותה אימא "ועכשיו מה יש לך !!"

עונה האישה "חור של 5 שקל"

אומרת אימא שלה

"בשביל 4 שקלים את מפרקת משפחה"

לגור עם אמא
70.jpg
תמונהה.jpg
כלליות.jpg
bottom of page