אריה ופר ישבו במסעדה רומנית ואכלו צ'ורבה. פתאום מצלצל הטלפון של האריה. "כן יקירתי", "כן, עוד כמה דקות", "כן, אני אקח את הכפיר מבית הספר", "כן, אחרי זה נלך לסופר".
הפר התחיל לצחוק עליו, תראה מה זה, איך היא שולטת עליך, שלי בחיים לא תרשה לעצמה לחלק לי הוראות.
האריה: נכון, אשתי לביאה.
ושלך פרה...

תמונהה.jpg
כלליות.jpg
כלליות.jpg