top of page
כניסה לגן עדן

אישה אחת עולה לגן העדן

ומתקבלת בשער על-ידי

המלאך גבריאל.

בזמן שהיא ממלאת טופסי קבלה ,

היא שומעת צרחות כאב נוראיות. 
לשאלתה מה זה , עונה לה המלאך ,

כי זה מישהו שהגיע לגן עדן לפניה

ועכשיו קודחים לו חורים בגב לחיבור הכנפיים.

האישה נרגעת  ומודיעה למלאך גבריאל

שהיא לא מעוניינת יותר להיות בגן העדן

ומבקשת העברה מיידית לגהינום.

המלאך עונה לה שבגהינום יבצעו בה

מעשים מגונים.

אומרת האישה: לזה יש לי כבר חורים מוכנים.

50.jpg
תמונהה.jpg
כלליות.jpg
bottom of page