top of page
חתיכה במונית

אישה חתיכה שעלתה על מונית

לכיוון ירושלים,

שמה לב שהנהג מביט בה

בצורה שונה וחשדנית.

לפני שירדה החליטה לנסות את הנהג.

"אם אני אראה לך איפה הוציאו לי את האפנדיציט"

הנסיעה תהיה בחינם אמרה האישה.

הנהג חשב רגע ,התלהב ואמר

"קדימה אני רוצה לראות"!

פתאום הושיטה האישה את ידה והצביעה לכיוון הדסה ,

הר הצופים

ואמרה לו : שם !

140.jpg
תמונהה.jpg
כלליות.jpg
bottom of page