top of page

קיבוצניק פוגש בערבי רכוב על חמור כשלצידו האחד כלב ומצידו האחר כבשה.
הקיבוצניק פונה לערבי: "אכפת לך אם אני אדבר עם הכלב שלך"?
הערבי עונה בתימהון: "כלב לא מדבר"
הקיבוצניק פונה לכלב: "איך מתייחס אליך הבעלים ?"
והכלב עונה: "טוב מאוד. הוא נותן לי לאכול פעמיים ביום, לרוץ חפשי לצידו ובלילה אני ישן במלונה."
הערבי שומע המום ומסרב להאמין שבכלל התקיימה שיחה שכזו.
ואז הקיבוצניק שואל את הערבי:
"אני יכול לדבר עם החמור שלך?"
הערבי ההמום משיב: "החמור לא מדבר".
הקיבוצניק פונה לחמור:
"איך מתייחס אליך הבעלים שלך?"
והחמור משיב:
"לא רע, הוא לא מכה אותי, הוא מגלה סבלנות, אני אוכל חציר, מקבל מים בכמות מספקת והמשא על גבי בדרך כלל לא רב."
הערבי, עיניו כמעט יוצאות מחוריהן והוא כולו נדהם.
ואז הקיבוצניק שואל את הערבי:
"אני יכול לדבר עם הכבשה שלך?"
הערבי קופץ ועונה מיד:
"אותה עזוב! היא שקרנית!!"

35.jpg
לעבור לבדיחה.jpg
כלליות.jpg
כרטיס ביקור 1.jpg
כרטיס חדש.jpg
bottom of page