top of page

איזה ילד כורדי מגיע עם
תחבושת על הראש.המורה
שואל אותו מה קרה חמוד ??
הילד עונה דבורה עקצה
אותי.המורה שואל וזה לא
מוגזם תחבושת על כל
הראש ?? הילד אמר מה אני
יעשה אבא הרג את הדבורה
עם מחבת...

105.jpg
מחפש בדיחה חדשה.png
כלליות.jpg
כרטיס ביקור 1.jpg
כרטיס חדש.jpg
bottom of page