איש אחד יושב במסעדה ואוכל מרק.

פתאום הוא מרגיש שהוא

צריך להתפנות

אך מפחד שיאכלו

לו את המרק.

הוא רושם פתק עליו כתוב:

"ירקתי במרק" והולך להתפנות.

כשהוא חוזר מהשירותים

הוא רואה עוד פתק עליו כתוב: "גם אני!"

תמונהה.jpg
כלליות.jpg
כלליות.jpg