top of page

אישה נכנסת לבית מרקחת ומבקשת

מהרוקח ציאניד.

הרוקח : בשביל מה את צריכה ציאניד?

האישה : בשביל להרוג את בעלי.

הרוקח : אלהים אדירים.אני לא יכול

למכור לך ציאניד בשביל להרוג את בעלך

זה בניגוד לחוק ! ישללו לי את הרישיון

ויזרקו את שנינו לכלא.

האישה פותחת את התיק שלה ושולפת

תמונה של בעלה עם אשתו של הרוקח.

הרוקח מסתכל ואומר לה האא לא ידעתי

שיש לך מרשם...

בניגוד לחוק
122.jpg
תמונהה.jpg
כלליות.jpg
bottom of page