top of page
ילד קטן בים

ילד קטן נסע עם אביו לים.

בזמן שהילד שיחק,

האבא תפס לו מישהי

ופימפם אותה.

בדרך הביתה האב חשש שהילד יפלוט משהו לאם

ואמר לו: "אתה מבין בן,

שם בים אני פשוט

ניפחתי את האישה ההיא כדי שהיא לא תטבע במים".

הבן: "כן ברור לי, לפני שבוע כאשר הייתי עם אימא בים,

נדרשו כמה גברים כדי לנפח אותה כמו שצריך

וכאשר לאחד מהם נסתמה המשאבה,

אימא הצטרכה אפילו לנשוף בה.

24.jpg
תמונהה.jpg
כלליות.jpg
bottom of page