top of page

תלמידות שלמדו באוניברסיטה ישבו ודיברו

בניהן על הפרופסור שכל הזמן מדבר בגסות  

והחליטו שבפעם הבאה שהוא ידבר בצורה גסה

הן יקומו ויעזבו את הכיתה,

יום למחרת התחיל השיעור עם אותו פרופסור

ובאמצע השיעור הפרופסור אמר להם שבצרפת

חסרות זונות, תוך כדי  שהן קמות והולכות,

צועק להן הפרופסור, בנות לאן אתן הולכות ?

הטיסה הבאה לצרפת רק מחר בערב !

לימודים באוניברסיטה
77.jpg
לעבור לבדיחה.jpg
כלליות.jpg
כרטיס ביקור 1.jpg
כרטיס חדש.jpg
bottom of page