שני תמנים נפגשים

אומר האחד :

"יש לי חשק לנסוע לתיאלנד כמו שנה שעברה"

מגיב השני :

"מה הייתה בתיאלנד שנה שעברה

משיב הראשון :-

"לא אבל גם שנה שעברה היה לי חשק"

 
כלליות.jpg
כלליות.jpg