top of page

אישה הגיעה לביטוח הלאומי, ומילאה טפסים,
כדי לקבל קצבת  אבטחה
הפקיד שבדק, ראה שהיא רשמה 11 ילדים, וכולם בשם משה
שאל אותה "לכל הילדים קוראים משה?"
ענתה "כן"
שאל "וכשאת קוראת למישהו לאכול, איך את קוראת לו?"
ענתה "אני קוראת 'משה', וכולם באים. זה חוסך לי זמן"
שאל "וכשאת רוצה להעיר אחד מהם בבוקר, איך את קוראת לו?"
ענתה "אני קוראת 'משה', ומיד כולם קמים, זה חוסך לי זמן"
שאל "וכשאת צריכה אחד מהם, באופן אישי, איך את קוראת לו?"
ענתה "במקרה כזה אני קוראת לו בשם המשפחה של אביו"

65.jpg
תמונהה.jpg
כלליות.jpg
bottom of page