top of page
סבתא פולניה

פולניה מדריכה את הנכד שלה ואת אשתו

איך להגיע לחדר בבית אבות...

היא אומרת לו אתה נכנס לבית אבות,

דוחף עם המרפק את הדלת...

ממשיך ללכת פונה שמאל ,

לוחץ על המעלית עם המרפק...

ממשיך, נכנס לחדר ושוב עם המרפק...

שואל אותה הנכד סבתא ?

מה הקטע עם המרפק ?

הסבתא: "מה אתה מתכוון לבוא בלי מתנה"

תמונהה.jpg
109.jpg
כלליות.jpg
bottom of page