top of page
המלחמה נגמרה

קתולי זקן בא לכומר לווידוי
אבי אני חייב לספר לך משהו שיושב לי על המצפון
ספר אני כולי אוזן
ובכן זה קרה בזמן המלחמה, החבאתי בחורה בביתי ומפה לשם התחלנו לקיים יחסים
אני מבין אומר הכומר אך טבעי שאנשים שנמצאים במצוקה של חיים ומוות ימצאו נחמה האחד בזרועו של השני! אם כך מה בדיוק הבעיה
אבי לדעתך כיוון שעברו כבר למעלה מ 60 שנה 
כדאי לומר לה שהמלחמה נגמרה?

66.jpg
תמונהה.jpg
כלליות.jpg
bottom of page