top of page
סופה בים

ספינה נקלעה לסופה חזקה בים וכולם נהרגו חוץ מניצול אחד,

אותו ניצול נסחף לאי

שהיה קרוב ומתחיל לטייל

ולהכיר את האי.

לפתע הוא  רואה אדם שמזיין כבשה,

מסתכל עליו וצוחק , מה אתה עושה ?

אומר לו האיש גם אתה אם תישאר פה

הרבה זמן תהיה חרמן כמוני.

חודש אחרי פוגש האיש את הניצול מזיין כבשה.

 אומר לו הניצול מהספינה,

מה אתה צוחק,

הרי גם אתה עשיתה אותו דבר,

נכון אומר האיש, אבל לא עם כזו מכוערת !

53.jpg
תמונהה.jpg
כלליות.jpg
bottom of page