תימני גוסס במיטה

שואל :שושנה את כאן

הילדים : כאן

שושנה :כן

אז למה לעזאזל יש אור בשרותים

 
תמונהה.jpg
כלליות.jpg
כלליות.jpg