top of page
בדיקת רופא

זקן בן 70 מגיע לבדיקות אצל רופא,

הרופא בודק אותו ורואה

שהוא ממש בריא כמו שור

וחזק,שואל אותו הרופא :

איך אתה מצליח לשמור

על הכושר שלך ?

עונה לו הזקן  : כל יום אני קם מוקדם בבוקר

יוצא מהבית הולך ללול,

משחרר את התרנגולות

ואחרי זה רודף אחריהן

תופס אותן ומחזיר אותן לכלוב,

הרופא ממשיך לשאול, בן כמה אבא שלך היה

כשהוא מת,

הזקן אומר לו : "הוא לא מת",

הוא היה איתי היום בבוקר ועזר לי עם התרנגולות,

הרופא שואל אותו וסבא שלך מתי הוא מת,

הזקן עונה לו : הוא בכלל לא מת,

הוא עוד מעט מתחתן !

הרופא  : למה לו להתחתן ?

הזקן עונה : "ההורים לוחצים עליו !"

142.jpg
תמונהה.jpg
כלליות.jpg
bottom of page