top of page

תמני נשוי מגיע לרב ואומר לו: כבוד הרב,אני
בגדתי באשתי....כמעט
שואל הרב : מה זאת אומרת כמעט,
משיב : פגשתי אישה ונכנסנו למיטה,אבל רק התחככתי בה
הרב : אם התחככת זה אותו דבר כאילו נכנסת פנימה. 
אל לך להתקרב לנשים מלבד אשתך,
התפלל חמש פעמים למחילה ושים 200 שקל
בקופת הצדקה של הבית כנסת.
הגבר עושה כמצוות הרב,אומר את תפילותיו ואז ניגש לקופת הצדקה,מוציא 200 ש"ח מכיסו,אך שב ומחזיר אותו לארנקו.
מבחין בו הרב ואמר לו : ראיתי אותך אתה לא שמת כסף בקופת הצדקה.
נכון כבוד הרב.משיב האיש,אבל אני חיככתי את הכסף בקופת הצדקה ולפי מה שאמרת,זה כאילו הכנסתי אותו...פנימה

צדקה לבית כנסת
104.jpg
לעבור לבדיחה.jpg
כלליות.jpg
כרטיס ביקור 1.jpg
כרטיס חדש.jpg
bottom of page