top of page

רופא אחד רב עם אישתו ואמר לה

"גם במיטה את לא משהו" ויצא לעבודה.

בהמשך היום התקשר לאשתו להתנצל...שאל אותה"תגידי איפה את "

ענתה לו"במיטה"

אמר לה"מה את לא מרגישה טוב ?"

אמרה לו"לא,אני מקבלת חוות דעת נוספת"

79.jpg
תמונהה.jpg
כלליות.jpg
bottom of page