top of page
גנב בלילה

תמני מתעורר בלילה

ורואה גנב, הוא אומר לו:

"מה אתה מחפש פה?"

הגנב משיב: "בעיקר דברים יקרים כמו יהלומים,

זהב וכסף!"
התמני חושב שניה ואומר:

"טוב, אם יהיה משהו תעיר אותי טוב..."

98.jpg
תמונהה.jpg
כלליות.jpg
bottom of page