top of page
אצל הגניקולוג

אישה נכנסת לקליניקה של גניקולוג,

לאחר כמה דקות נכנס בחור

הלובש חלוק לבן

ואומר לה, גברתי בבקשה

לחכות על מיטת הטיפולים

כמובן שהאישה ניגשת למיטה מתפשטת ושוכבת עם הרגלים מפוסקות,

הבחור ניגש  מסתכל לה ואומר  וואיי וואיי וואיי,

יוצא החוצה לחדר ההמתנה

וחוזר עם עוד בחור עם חלוק לבן,

 וואיי וואיי וואיי,אומרים השניים

 האישה נלחצת , מה יש לי שם ?! שואלת האישה

אומרים לה הבחורים ,לא יודעים

אנחנו בסך הכול באנו לצבוע בלבן את החדר.

106.jpg
תמונהה.jpg
כלליות.jpg
bottom of page