top of page

משוגע יושב על החומה ליד מגרש החניה בבית החולים הפסיכיאטרי
רואה את הפסיכיאטר הראשי יוצא לכיוון הרכב שלו, ומגלה שמישהו גנב לו גלגל.
הפסיכיאטר מוציא גלגל ספאר ומגלה שיחד עם הגלגל גנבו לו כמובן גם את ארבעת הברגים, והוא עומד וחושב איך ירכיב את הגלגל בלי ברגים.
מתקרב אליו המשוגע ושואל: דוקטור, אני יכול לעזור?
הפסיכיאטר מסתכל עליו במן זלזול ואומר לו כן ..
אומר המשוגע: יש לך שלושה גלגלים ולכל גלגל יש ארבעה ברגים, אם תוציא מכל אחד מהם בורג אחד, יהיו לך שלושה ברגים בשביל הגלגל הרביעי.
מסתכל עליו הפסיכיאטר בתימהון ואומר: לא חשבתי שאי פעם אקבל עצה ממשוגע..
עונה לו המשוגע: לשיגעון יש תרופה, לטמטום אין

15.jpg
לעבור לבדיחה.jpg
כלליות.jpg
כרטיס ביקור 1.jpg
כרטיס חדש.jpg
bottom of page