top of page
חריץ מתחת לדלת

אדם חוזר מנסיעה לסין וחש ברע.
הרופא מחיש אותו לבית חולים והוא עובר סדרת בדיקות.
בסיום הבדיקות הוא מתעורר בחדר פרטי בבית החולים.
הטלפון שליד המיטה מצלצל.
"כאן הרופא שלך.קיבלנו את תוצאות הבדיקות ואני מצטער להודיע לך שיש לך מחלה מדבקת בשם סאש"ה".
"סאשה"מזדעזע האיש"מה לכול הרוחות זה סאשה?"
"זה שילוב של סארס,איידס,שחפת והרפס"אומר הרופא.
"אוי ויי"צורח האיש,כולו אחוז פאנייקה"מה נעשה?"
"אנחנו נגביל את המזון שלך אך ורק לפיצה,פנקייק,פיתה ומלווח,עונה הרופא.
"וזה ירפא אותי?"שואל האיש,נאחז בקש של תקווה.
"האמת שלא",אומר הרופא"אבל זה האוכל היחיד שנכנס בחריץ שמתחת לדלת.

139.jpg
תמונהה.jpg
כלליות.jpg
bottom of page