top of page

שוטר יוצא לסיור בפארק  ורואה ילד משחק בחול שואל השוטר את הילד תגיד ילד מה אתה עושה?

הילד:אני מפסל

השוטר:ומה אתה מפסל?

הילד:אני מפסל שוטר

השוטר:וממה אתה מפסל?

הילד:מחול חרא  ומים!

השוטר מתעצבן וממשיך בסיור

ורואה עוד ילד משחק בחול 

שואל השוטר  את הילד מה הוא עושה? עונה הילד מפסל שוטר...

שואל השוטר  ובמה אתה משתמש?

עונה הילד חול חרא ומים!

מתפוצץ השוטר מעצבים  אבל זה ילד קטן ואין לו מה לעשות אז הוא ממשיך בסיור  ופוגש ילדה שגם היא משחקת בחול.

שואל השוטר: מה את עושה?

עונה הילדה: מפסלת כבאי!

נושם השוטר לרווחה  ושואל ובאיזה חומרים השתמשת?

עונה:חול ומים עונה הילדה.

שואל השוטר  ולמה את לא משתמשת גם בחרא??

עונה הילדה: לא,אם מוסיפים חרא  יוצא שוטר!!

89.jpg
תמונהה.jpg
כלליות.jpg
bottom of page