top of page
בדיקות המכס

אחד נוחת בנתב"ג ונכנס לאולם בדיקות המכס עם שני

תיקים גדולים.

בבדיקה מוצא המוכס

בתיק הראשון חבילות של שטרות

מסוגים שונים. 

"איך השגת את הכסף?", שואל המוכס. 

"לא תאמין", עונה הנוסע, "נסעתי ברחבי אירופה. בכל

מקום שהגעתי נכנסתי לשירותים ציבוריים. כל פעם שראיתי

מישהו משתין, הוצאתי סכין גדולה ואמרתי לו: `תרום כסף

לתמיכה בישראל או שאני חותך לך את הביצים`". 

"זה סיפור מאד מעניין", אומר המוכס. "ומה יש בתיק השני?". 

"לא תאמין כמה אנשים באירופה לא תומכים בישראל", עונה הנוסע.

84.jpg
תמונהה.jpg
כלליות.jpg
bottom of page