top of page

.זוג זקנים שוכבים במיטה

הבעל מתחיל להירדם,אך האישה הייתה     

.במצב רוח רומנטי ורצתה לדבר

היא אמרה"פעם כשעוד היית מחזר

אחרי,היית מחזיק לי את היד."

הבעל שלח את ידו בעייפות,אחז את ידה

למשך כמה שניות וניסה לחזור לישון.

כמה דקות לאחר מכן אמרה לו,"אז היית

גם מנשק אותי."

מעט עצבני,הבעל התקרב לאשתו,נישק

.את צווארה וחזר לתנוחת השינה שלו

אחרי שלושים שניות אמרה אשתו,"אז

היית גם נושך את צווארי."

הבעל העיף מעליו את השמיכה וקם

מהמיטה בעצבים.

."לאן אתה הולך?"שאלה אשתו

".משיב הבעל "להביא את השיניים

143.jpg
תמונהה.jpg
כלליות.jpg
bottom of page