גבר מרוקאי שואל את אשתו :

מסעודה אם אמות תלכי אם

מישהו אחר ?

עונה מסעודה "מה פתאום אני אשאר עם אחותי הרווקה.

ואתה,שואלת מסעודה

מה פתאום,משיב הגבר

אני אשאר עם אחותך הרווקה

תמונהה.jpg
כלליות.jpg
כלליות.jpg