top of page

אחד נכנס לחנות

לבנים לקנות

תחתונים לאשתו.

"מה המידה ?" שואלת המוכרת.

"אין לי מושג"משיב הבעל,"אבל

אני יודע שהישבן שלה

78 ס"מ.

"איך הגעת לזה ?" מתפלאת המוכרת

"יש לי טלויזיה 80 ס"מ ,משיב הבעל

וכשהיא עומדת מולה ומסתירה לי,

נשאר ס"מ מכל צד...."

מה המידה
86.jpg
תמונהה.jpg
כלליות.jpg
bottom of page