top of page

תמני נשוי מגיע לרב ואומר לו : כבוד הרב,

אני בגדתי באשתי...כמעט,

שואל הרב : מה זאת אומרת כמעט,

משיב : פגשתי אישה ונכנסנו איתה למיטה,אבל רק התחככתי בה.

הרב : אם התככת זה אותו דבר כאילו נכנסת פנימה!

אל לך להתקרב לנשים מלבד אשתך!

התפלל חמש פעמים למחילה ושים 200 שקל בקופת הצדקה של בית הכנסת.

הגבר עושה כמצוות הרב,אומר את תפילותיו

וניגש לקופת הצדקה,מוציא 200 שקל מכיסו,אך שב ומחזיר אותם לארנקו.

מבחין בו הרב ואמר לו :ראיתי אותך!אתה לא שמת כסף בקופת הצדקה.

נכון,כבוד הרב,משיב האיש,אבל אני חיככתי את הכסף בקופה,לפי מה שאמרת לי,זה כאילו הכנסתי אותו פנימה.

101.jpg
תמונהה.jpg
כלליות.jpg
bottom of page