שני שוטרים כורדים מצאו שתי פצצות, 

שמו אותם בתוך הניידת               

ונסעו לתחנת המשטרה       

בדרך שואל שוטר אחד את השני :

מה נעשה אם תתפוצץ לנו 

פצצה אחת בדרך 

עונה השוטר הכורדי השני:

"נגיד שמצאנו רק אחת"

כלליות.jpg
כלליות.jpg