top of page
מכה בראש

בת יענה אחת קיבלה מכה בראש

ושכחה מי היא ומאיפה. 

רצה בכל היער כמו משוגעת, 

פתאום ראתה הבת יענה אריה ישן.

באה אליו ואמרה לו : "סליחה 

אתה יודע אולי מי אני"

אמר לה האריה  : "את לא רואה

שאני ישן , תספרי לי איך את נראית

ואני יגיד לך מי את" 

הבת יענה 

"יש לי ראש קטן......ותחת גדול.... ו"

האריה: "אה זה קל , את טוניסאית"

90.jpg
תמונהה.jpg
כלליות.jpg
bottom of page