top of page

אברם עולה מאתיופיה עבד במפעל גדול, במפעל עבדה גם לודמילה שהייתה ידועה כ"נותנת" גדולה.

יום אחד ניגש אברם ללודמילה ושאל:

תגידי לודמילה לכולם במפעל כבר "נתת"רק לי עדין לא,למה זה בגלל שאני אתיופי?.

 לא נשמה,אין בכלל בעיה תבוא היום בצהריים אליי הביתה ואני מבטיחה לך גן עדן,אבל בתנאי אחד אם בעלי מגיע באותו רגע,אתה קופץ מהחלון.

אברם קורא לחברים ומנחה אותם,אתם עומדים מתחת לחלון עם שמיכה מתוחה כך שאם אני קופץ זה ישר לידיים שלכם,ועולה ללודמילה.כמה דקות האוירה מתחממת ואז צילצול בדלת,מהר קפוץ מהחלון ואברם טס מהחלון,לודמילה מתלבשת,פותחת את הדלת ורואה ארבע אתיופים עומדים בכניסה לבית ואומרים לה:

"תגידי לאברם שלא מצאנו שמיכה!!"

73.jpg
תמונהה.jpg
כלליות.jpg
bottom of page