top of page

גבר נכנס למנהלת במשרד רישוי לקבלת רישיון שנשלל ויוצא כעבור דקה עם הרשיון בידו.

אשתו - "כל כך מהר ?"

הוא - "פשוט , הורדתי את החולצה , ריגשתי את המנהלת עם החזה הגברי והשרירי והנה הרישיון"

היא - "באותה הזדמנות יכולת להוריד את המכנסים,היית מקבל גם תו נכה..."

17.jpg
תמונהה.jpg
כלליות.jpg
bottom of page