top of page
דבק מגע מהשכן

תמני אחד אומר לבנו:

"קפוץ שניה לשכנינו הפרסי ותביא

ממנו דבק מגע"

הבן הולך לשכן הפרסי,חוזר אחרי

כמה דקות ואומר :

"אבא,הוא אמר שאין לו"

האבא מתרגז.

"איזה שכן מגעיל וקמצן הפרסי הזה

טוב נו בן,אין בררה תביא את שלנו..."

142.jpg
תמונהה.jpg
כלליות.jpg
bottom of page