top of page

אחד מגיע הביתה לאחר יום עבודה ורואה את השכן ערום לגמרי
שוכב על אישתו כשהיא גם ערומה. הגבר ההמום שואל מה פשר הדבר.
מסביר לו השכן שהוא סתם מניח את ראשו על השד של אישתו כדי
להקשיב לרדיו ומציע גם לו לנסות על השד השני. הבעל המופתע מתפשט,
נכנס למיטה ומניח את ראשו על השד השני של אישתו.
לאחר מספר רגעים אומר לשכן שהוא לא שומע כלום.
עונה לו השכן: "איך תשמע אם אתה לא מחובר

108.jpg
תמונהה.jpg
כלליות.jpg
bottom of page