top of page

זקן אחד התחרש לגמרי,ולא היה מסוגל לתקשר עם משפחתו.יום אחד קרא בעיתון על שתלים מיוחדים באוזנים שמסוגלים להחזיר שמיעה לקשישים.הוא הלך לרופא,שהתאים לו שתלים.

והזמין אותו לביקורת כעבור חודש.

חלף חודש והזקן חוזר לרופא."נו,איך השמיעה שלך ?,שואל הרופא.

"מצוין",משיב הזקן,:אני מסוגל לשמוע כעת הכל !"

"נהדר",מחייך הרופא,"בטח המשפחה שלך מאוד מרוצה"."את האמת:,משיב הזקן,"עוד לא סיפרתי להם".כרגע אני סתם יושב ונהנה להאזין לשיחותהם.ובינתאיים כבר שיניתי את הצוואה שלוש פעמיים..

90.jpg
מחפש בדיחה חדשה.png
כלליות.jpg
כרטיס ביקור 1.jpg
כרטיס חדש.jpg
bottom of page