top of page

רב הוזמן לביקור בותיקן, נכנס לחדרו של האפיפיור ורואה על שולחנו טלפון אדום. שואל אותו הרב ״למה משמש הטלפון הזה?״
עונה לו האפיפיור ״אהה, זה? זה טלפון ישיר לאלוהים״.
״אפשר להשתמש?״ שואל הרב, ״בודאי״ עונה האפיפיור.
הרב מחייג לאלוהים ומשוחח עימו כחצי שעה, בסיום שואל הרב ״כמה אני אמור לשלם?״ עונה לו האפיפיור ״10,000 אירו״. הרב משלם והולך לדרכו.
לאחר כחודש מגיע האפיפיור לישראל ופוגש את אותו הרב, נכנס לחדרו ורואה גם טלפון אדום על שולחנו, שואל האפיפיור ״למה משמש הטלפון?״ עונה לו הרב ״זה גם טלפון ישיר לאלוהים ואתה יכול להשתמש חופשי״.
האפיפיור מחייג לאלוהים ומשוחח עימו כחצי שעה, בסיום השיחה שאל האפיפיור את הרב. ״כמה אני אמור לשלם?״ הרב עונה לו ״1 אירו!״
״רק אחד אירו???״ מתפלא האפיפיור, ״כן!״ עונה לו הרב ״ אצלינו זו שיחה מקומית״...

200.jpg
לעבור לבדיחה.jpg
כלליות.jpg
כרטיס ביקור 1.jpg
כרטיס חדש.jpg
bottom of page