top of page

איש מבוגר ממיאמי מתקשר לבן שלו שחי בניו יורק

ואומר לו:

"אני מצטער להרוס לך

את היום.

אבל אני ואמא מתגרשים.! " 

תתקשר לאחותך שבשיקגו ותספר לה" ,

הוא מנתק את הטלפון!.

מיד הבן מתקשר בבהלה לאחותו שמתפוצצת

בטלפון! ,"אני יטפל בזה! " .

היא מתקשרת לאביה מיד וצועקת עליו

"אתה לא מתגרש! אל תעשה שום דבר עד שאני

ובינך רועי מניו יורק  מגיעים ! 

האבא סוגר את הטלפון ,

מסתובב לאישתו ואומר"בסדר".

"הם באים לפסח והם משלמים על הטיסה שלהם".

באים לפסח
74.jpg
לעבור לבדיחה.jpg
כלליות.jpg
כרטיס ביקור 1.jpg
כרטיס חדש.jpg
bottom of page