top of page
לשוט באגם

בוקר אחד אישה של דייג ,לוקחת

את הסירה של בעלה ושטה באגם.

לאחר שייט קצר ,

מחליטה האישה

לעגון ולקרוא ספר.

מגיע שוטר משמר החופים ועוצר לידה.

" בוקר טוב גבירתי, מה את עושה?"

"קוראת ספר "זה לא ברור?"

"את באזור האסור לדייג" הוא הודיע לה .

"אני מצטערת שוטר, אבל

אני לא דגה,

אני קוראת ספר"

"כן אבל מבחינתי את יכולה להתחיל לדוג

בכל רגע,יש לך את כל הציוד...

אצטרך לקחת אותך לתחנה ולמלא טופס תלונה"

"כן אבל אם תעשה זאת אצטרך להגיש נגדך

תלונה על הטרדה מינית" משיבה האישה.

"אבל אני אפילו לא נגעתי בך!!" אמר השוטר...

"כן זה נכון, אבל יש לך את כל הציוד הדרוש

ומבחינתי אתה יכול להתחיל כל רגע"

131.jpg
תמונהה.jpg
כלליות.jpg
bottom of page