top of page

מורה אחת הגיעה לכיתה בשמלת מיני חושפנית. כשהתכופפה, צעק לפתע דני: "המורה, ראיתי לך את החזיה"...
"צא החוצה מיד!", צרחה עליו המורה, "ואל תחזור עד השבוע הבא!"
"המורה", קפץ לפתע יוסי, "אני ראיתי לך את התחתונים"...
"צא החוצה", צרחה המורה גם עליו, "ואל תחזור עד סוף החודש!"
פתאום קם משה מכיסאו עם התיק ויוצא החוצה.
שואלת המורה: "לאן אתה הולך??"
 "המורה", צוחק משה, "לפי מה שאני ראיתי לך, סיימתי את השנה..."

מיני חושפני
90.jpg
תמונהה.jpg
כלליות.jpg
bottom of page