top of page

איש עסקים שקיבל צ'ק ולא

הסתדר לו הסכום,ביקש

מהמזכירה שלו עזרה

בחישוב.הוא שאל אותה

"תגידי,אם הייתי נותן לך צ'ק של 80,000 ש"ח וצריך

לקזז 12%,כמה היית

מורידה?.

לאחר הרהור קצר עונה לו

המזכירה:?הכל חוץ

מהעגילים...."

לקזז מהסכום
118.jpg
תמונהה.jpg
כלליות.jpg
bottom of page