top of page

איש עסקים שקיבל צ'ק ולא
הסתדר לו הסכום,ביקש
מהמזכירה שלו עזרה
בחישוב.הוא שאל אותה
"תגידי,אם הייתי נותן לך צ'ק של 80,000 ש"ח וצריך
לקזז 12%,כמה היית
מורידה?.
לאחר הרהור קצר עונה לו
המזכירה:?הכל חוץ
מהעגילים...."

לקזז מהסכום
118.jpg
לעבור לבדיחה.jpg
כלליות.jpg
כרטיס ביקור 1.jpg
כרטיס חדש.jpg
bottom of page