top of page

השופט :אז אתה מודה שראית את השודד חונק את חמתך.

כן כבודו.

ולא חשבת לקום ולעזור ???

כן כבודו,בהתחלה חשבתי לעזור אבל אז ראיתי שהוא מסתדר לבד אז לא התערבתי.

FB_IMG_1594229860543 (5).jpg
תמונהה.jpg
כלליות.jpg
bottom of page