השופט :אז אתה מודה שראית את השודד חונק את חמתך.

כן כבודו.

ולא חשבת לקום ולעזור ???

כן כבודו,בהתחלה חשבתי לעזור אבל אז ראיתי שהוא מסתדר לבד אז לא התערבתי.

תמונהה.jpg
כלליות.jpg
כלליות.jpg