השופט :אז אתה מודה שראית את השודד חונק את חמתך.

כן כבודו.

ולא חשבת לקום ולעזור ???

כן כבודו,בהתחלה חשבתי לעזור אבל אז ראיתי שהוא מסתדר לבד אז לא התערבתי.

כלליות.jpg
כלליות.jpg