top of page

השופט :אז אתה מודה שראית את השודד חונק את חמתך.
כן כבודו.
ולא חשבת לקום ולעזור ???
כן כבודו,בהתחלה חשבתי לעזור אבל אז ראיתי שהוא מסתדר לבד אז לא התערבתי.

119.jpg
לעבור לבדיחה.jpg
כלליות.jpg
כרטיס ביקור 1.jpg
כרטיס חדש.jpg
bottom of page