top of page

בחורה מביאה בחור חרדי להורים.

שהנשים הולכות לשטוף כלים,שואל האב

את הבחור : "במה אתה עובד?"

עונה הבחור :"אני לומד תורה."

שואל האב : "ואיך תפרנס את בתי?"

עונה הבחור : "אני אלמד תורה ואלוקים יעזור לנו."

שואל האב : "ומי ידאג לאוכל לילדים?"

עונה הבחור : "אני אלמד תורה,ואלוקים יעזור לנו.

לאחר שהבחור הולך,שואלת הבחורה  את אביה

מה דעתו.

עונה האב : "בחור טוב,אין לו עבודה,אין לו שאיפות בחיים אבל הדבר הכי חשוב,

הוא חושב שאני אלוהים"

בחור חרדי
121.jpg
תמונהה.jpg
כלליות.jpg
bottom of page